Privatlivspolitik

Behandling af personhenførbare oplysninger

RingPoss behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kunden bestilling af opgaven og kommunikation.

Den registreredes rettigheder.
RingPoss efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Opbevaring og videregivelse.
RingPoss opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Vi hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Kontakt.
Ønsker du oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan du kontakte RingPoss, Roskildevej 169, 3600 Frederikssund, Kontaktperson: Henrik Ring Poss.